Komt u onze modelwoningen bekijken? De Zorgbutler

Zorg draait om liefde en aandacht

Met De ZorgButler dragen wij ons steentje bij aan de uitdagingen van de toekomst. Verzorgingshuizen gaan dicht en mensen moeten langer thuis blijven wonen. Eenzaamheid onder ouderen is een probleem, en velen worden geconfronteerd met een gevoel van onbehagen in de voor hen ooit zo vertrouwde en veilige omgeving. 

Nieuw leven 

Met onze 1e ZorgButler in Rotterdam pakken we het probleem bij de kern aan. Letterlijk, door een verlaten verzorgingshuis nieuw leven in te blazen en om te toveren tot een plek vol energie waar mensen met een lichte zorgvraag alles in één zullen vinden. Niet alleen een veilig en comfortabel thuis waar ze zelfstandig zijn met de regie in eigen hand, maar waar ook zorg op maat wordt geserveerd op een plek waar niemand zich alleen hoeft te voelen. 

Vertrouwen

Wat wij belangrijk vinden in de zorg, is het opbouwen van een band met onze bewoners. Hen écht leren kennen, en door simpelweg tijd en aandacht aan elkaar te besteden aan één woord genoeg hebben. Weten wat u bezighoudt, en van daaruit samen kijken naar wat u nodig heeft. Daar gaan we voor. U ontvangt thuiszorg, maar dan op een plek waar men ook het warme nest-gevoel mag ervaren. 

Onze visie en aanpak in een paar woorden:

    • Kleinschaligheid – Korte lijnen, bekende gezichten
    • Keuzevrijheid – Stimuleren eigen verantwoordelijk/eigen regie
    • Zorgondernemer organiseert de zorg - Vast aanspreekpunt
    • Terug naar de eenvoud: Liefde en aandacht 
 

Tweets